Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

ZAPRASZAMY KANDYDATÓWDO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej…

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w ingresie biskupa Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry w Legnicy.…

Czytaj dalej

Parafie
Prezbiterzy
Klerycy

Aktualności

z życia seminarium

12 lipca 2021 roku odbył się egzamin wstępny do WSD w Legnicy…

Czytaj dalej

Zakończył się obóz powołaniowy w Wyższym Seminarium Duchownym

Czytaj dalej

6 czerwca 1971 roku biskup Zbigniew Kiernikowski otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk…

Czytaj dalej

W środę 2 czerwca 2021 roku, kontynuując dotychczasową tradycję, na zaproszenie ks.…

Czytaj dalej

Piotr i Paweł przekazują nam obraz Kościoła powierzonego w nasze ręce, ale wiernie i czule prowadzonego przez Pana – to On prowadzi Kościół

- papież Franciszek

Strefa dzielenia​

Echo seminarium
Liturgia
Historia

Świadectwa

Historia mojego powołania kapłańskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy.
Św. Jan Paweł II
Rewolucja, której Bóg oczekuje od Kościoła każdej epoki, a więc i naszych czasów, wymaga odwołania się do łacińskiej etymologii słowa revolutio. Ten łaciński termin mógł oznaczać ruch ciał niebieskich wokół punktu centralnego: w tym sensie chrześcijanie są jak najbardziej rewolucjonistami, gdyż ich podróż przez historię grawituje nieustannie ku centralnemu punktowi, którym jest nieodmiennie Jezus Chrystus.
Bp Andrzej Siemieniewski
Boże wezwanie zawsze popycha do wyjścia, do dawania siebie, do przekraczania siebie. Nie ma wiary bez ryzyka. Tylko ufne poddanie się łasce, odłożenie na bok własnych planów i wygód, pozwala prawdziwie powiedzieć Bogu „tak”. A każde „tak” przynosi owoce, ponieważ wpisuje się w większy plan, który widzimy zaledwie w zarysie, ale który Boski Artysta zna i realizuje, aby uczynić z każdego życia arcydzieło.
Papież Franciszek

Skrzynka intencji