Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej

Zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE dla młodzieży męskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy  …

Czytaj dalej

Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy zaprasza na konferencję naukową z okazji Jubileuszu…

Czytaj dalej

Zapraszamy do wypraw w góry połączonych z Dobrym Rozeznaniem Powołania! Najbliższe wydarzenia:…

Czytaj dalej

Parafie
Prezbiterzy
Klerycy

Aktualności

z życia seminarium

„Idziemy dalej…” to tytuł konferencji naukowej z okazji 30-lecia DLP’90, która miała miejsce w WSD w Legnicy…

Czytaj dalej

Ks. Tomasz Kołodziej, dyrektor WSD, mianowany sekretarzem Biskupa Legnickiego…

Czytaj dalej

W dniach 28.12.2021 – 02.01.2022 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy gościliśmy…

Czytaj dalej

W dniu 8 grudnia 2021 roku dwaj klerycy z III roku Wyższego…

Czytaj dalej

Pokój jest efektem naszego zaangażowania: wymaga od nas uczynienia pierwszego kroku, konkretnych gestów. Jest on budowany poprzez poszanowanie dla ostatnich, krzewienie sprawiedliwości, odwagę przebaczenia, która gasi ogień nienawiści.

- papież Franciszek

Strefa dzielenia​

Echo seminarium
Liturgia
Historia

Meditatio

Narody wszystkie, otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jego Ewangelia niczego nie odbiera wolności człowieka, należnemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre w każdej religii. Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na Tego, w którym Bóg dał się w pełni poznać 
i który wskazał nam drogę wiodącą do Niego. (…) Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzący 
w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.
Św. Jan Paweł II
Życie wieczne zaczynamy mieć już dzisiaj, w doczesności. Doświadczane przez nas, zaczyna generować wspólnotę uczniów i tak powstaje Królestwo Boże. Wspólnota ludzi Pana Jezusa nazwana potem Kościołem, to właśnie zaczątkowe Boże Królestwo. Dobra Nowina jest nie tylko 
o indywidualnym spotkaniu 
z Jezusem, chociaż oczywiście o tym też. Jest też o tworzeniu tej wspólnoty uczniów Jezusa, która staje się „ambasadą” Królestwa. Ewangelia to Dobra Nowina o Królestwie.
Bp Andrzej Siemieniewski
Kościół «wyruszający 
w drogę» jest Kościołem otwartych drzwi. Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Wiele razy lepiej jest zwolnić kroku, oddalić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Czasem Kościół jest jak ojciec syna marnotrawnego, który nie zamyka przed nim drzwi, aby mógł on wejść bez trudności, kiedy powróci. Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca.
Papież Franciszek

Skrzynka intencji