Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej

Aktualności

WYDARZENIA

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej zachęca młodych mężczyzn, których Jezus Chrystus zaprasza do oddania życia dla Ewangelii i do posługi w Jego Kościele, aby podjęli formację ku kapłaństwu.

Dowiedz się więcej

Parafie
Prezbiterzy
Klerycy

Strefa dzielenia​

Echo seminarium
Liturgia
Historia

Jako chrześcijanie jesteśmy nie tylko powołani (...), ale także współpowołani. Jesteśmy jak elementy mozaiki - piękne już wtedy, gdy bierze się je pojedynczo, ale które tylko razem tworzą obraz. Każdy i każda z nas świeci jak gwiazda w sercu Boga i na firmamencie wszechświata, ale jesteśmy wezwani do tworzenia konstelacji, które ukierunkowują i rozświetlają drogę ludzkości...

- papież Franciszek-

Meditatio

Właśnie w Chrystusa zmartwychwstałego wpatruje się dzisiaj Kościół. Czyni to idąc śladami Piotra, który łzami okupił swoje zaparcie się Chrystusa i znów poszedł za Nim, wyznając Mu – ze zrozumiałą bojaźnią – swą miłość: «Panie, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21,15-17). Czyni to stając u boku Pawła, który spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku i został oślepiony Jego blaskiem: «Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, 
a umrzeć – to zysk» (Flp 1,21).
Św. Jan Paweł II
Do Boga nie prowadzi zbiór abstrakcyjnych określeń i suchych definicji. Prowadzi do Niego wtajemniczenie 
w sposób Bożego działania, począwszy od pierwszych chwil stworzenia świata, poprzez patriarchów i proroków Starego Przymierza, aż po kulminację obecności Boga pośród swojego Ludu w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zaś dzieło Chrystusa nie kończy się już nigdy, trwa w Kościele i z całą mocą ogarnia także każdą osobę, która bierze udział 
w katechezie.
Bp Andrzej Siemieniewski
Chociaż w naszych czasach ciągle wieją lodowate wiatry wojny i ucisku, i często jesteśmy świadkami zjawisk polaryzacji, to jako Kościół zainicjowaliśmy proces synodalny - odczuwamy pilną potrzebę podążania razem, pielęgnując wymiary słuchania, uczestnictwa 
i dzielenia się. Razem ze wszystkimi mężczyznami 
i kobietami dobrej woli chcemy przyczynić się do budowania rodziny ludzkiej, do leczenia jej ran i do prowadzenia jej ku lepszej przyszłości.
Papież Franciszek