Dziękczynienie za nowych Błogosławionych

Dziękczynienie za nowych Błogosławionych


W sobotę 13 listopada 2021 roku przeżywaliśmy w naszym seminarium dziękczynienie za piękno życia i dar beatyfikacji dwóch wielkich Polaków: Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Centralnym wydarzeniem była uroczysta Msza Święta w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Eucharystię koncelebrowali biskupi seniorzy z Legnicy oraz z Feldkirch w Austrii, a także liczni prezbiterzy. Na Eucharystię przybyły także siostry zakonne, zarząd Towarzystwa Przyjaciół WSD oraz liczni wierni świeccy. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli prelegenci, którzy w auli seminaryjnej otworzyli księgi życia nowych Błogosławionych: ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW Warszawa), red. Aneta Liberacka (Stacja7.pl) oraz ks. dr Andrzej Gałka (Warszawa).
Ks. prof. W. Chrostowski ukazał nam drogę do świętości Prymasa Tysiąclecia. Podkreślił, że całe życie kard. Stefana Wyszyńskiego było wspinaniem się na szczyt świętości. Świętość człowieka nie jest bowiem czymś danym raz na zawsze, ale wiąże się z kształtowaniem codzienności w dialogu z Bogiem.
Z kolei red. Aneta Liberacka mówiła o tym, w jaki sposób można w obecnych czasach realizować testament duchowy Prymasa Tysiąclecia w życiu indywidualnym i społecznym. Według Prelegentki na szczególną uwagę zasługuje ABC Społecznej Krucjaty Miłości, program przygotowany przez bł. Stefana Wyszyńskiego na czas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.
Z kolei ks. dr Andrzej Gałka przybliżył wszystkim postać bł. Matki Elżbiety Czackiej. Ks. Gałka jako krajowy duszpasterz osób niewidomych od wielu lat jest związany z dziełem podwarszawskich Lasek, gdzie znajduje się ośrodek założony przez nową Błogosławioną. Bardzo mocno podkreślał, że praca bł. Matki Czackiej była ukierunkowana nie tylko na doraźną pomoc, ale na stworzenie dla osób niewidomych takiego środowiska rozwoju, aby po kilku latach edukacji mogli prowadzić normalne życie w świecie. Matka Czacka mocno akcentowała również rozwój duchowy, aby ci, którzy byli niewidomi fizycznie nie byli przy tym ślepcami duchowymi.

Błogosławiona Elżbieto Różo Czacka – módl się za nami!
Błogosławiony Kard. Stefanie Wyszyński – módl się za nami!
(kl. MP)