Dzień Skupienia na dobry początek

Dzień Skupienia na dobry początek

W dniach 2-3 października 2021 r. przeżywaliśmy w naszym seminarium dzień skupienia na rozpoczęcie nowego roku formacji. Był to moment, poprzez który chcieliśmy na nowo rozpalić w sobie pragnienie pójścia za Jezusem Chrystusem, ale także był to czas zatrzymania się na modlitwie, przy naszym Mistrzu. Dzień skupienia poprowadził ks. rektor Piotr Kot. Zasadniczym tematem była „duchowość drogi” seminaryjnej. Ks. Rektor podkreślał, że jej istotą jest coraz głębsze poznawanie i przeżywanie tajemnicy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ona bowiem od dwóch tysięcy lat inspiruje kolejne pokolenia ludzi i przemienia świat. Każdy, kto decyduje się na to, żeby być uczniem Jezusa, musi być wolny od własnej wizji zbawienia, a zwłaszcza od logiki sukcesu. Bóg ocalił świat przez Krzyż. Kto chce tę prawdę głosić, musi często robić „krok wstecz” i oczyszczać się od własnych pomysłów na ulepszanie świata, zwłaszcza tych, w których nie ma akceptacji dla ofiary z siebie, pokory oraz miłości przebaczającej. Misja ucznia Jezusa wymaga też robienia „kroku wstecz” wobec godności każdego człowieka. Ks. Rektor zaprosił nas, abyśmy w nowym roku formacyjnym często adorowali Najświętszy Sakrament. Adoracja jest zawsze „krokiem wstecz”, aby zająć miejsce „za Jezusem”. Adorując Najświętszy Sakrament, klęcząc przed obliczem Jezusa „uwieńczonego chwałą za mękę śmierci”, możemy odkrywać sens tracenia swojego życia dla drugiego człowieka. (kl. MP)