Egzamin wstępny do WSD

Egzamin wstępny do WSD

W dniu 12 lipca 2021 roku w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy miał miejsce egzamin wstępny dla czterech kandydatów, którzy zgłosili chęć podjęcia formacji ku kapłaństwu. Był to pierwszy termin rekrutacji. Egzamin miał trzy części i był sprawdzianem wiadomości ze znajomości Ewangelii według św. Marka oraz wybranych części Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz adhortacji Papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Kolejny termin egzaminu został wyznaczony na 10 września 2021 roku o godz. 10.00.