Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Zgodnie z tradycją akademicką 6 października 2021 roku został uroczyście zainaugurowany nowy rok formacyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej.  Obchody rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Eucharystię koncelebrowali przełożeni i wykładowcy naszego seminarium oraz księża dziekani. Uroczystość swoją obecnością uświetnili rektorzy i przedstawiciele seminariów duchownych z metropolii wrocławskiej oraz przedstawiciele uczelni z Legnicy i Polkowic. Ponieważ w tym roku w Legnicy powstał ośrodek dla etapu propedeutycznego kleryków legnickich i świdnickich, dlatego na inauguracji obecny był biskup Adam Bałabuch ze Świdnicy.

W homilii biskup Andrzej zachęcał, aby podczas studiowania teologii czerpać obficie z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Jest ono jak rzeka, która początkowo może wydawać się łatwa do przeprawy, ale z czasem odkrywa swoją głębię. Teolog, jak każdy wierzący człowiek, nie może przestawać w zgłębianiu treści zawartej w słowie Bożym. 

Po Eucharystii nowy rok formacyjny oficjalnie zainaugurował ks. Piotr Kot, rektor WSD. Gościem honorowym uroczystości był ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, wybitny znawca starożytności chrześcijańskiej. Wygłosił on wykład inauguracyjny zatytułowany: „Kryzys kultury chrześcijańskiej i seminarium”. Podczas prelekcji Ksiądz Profesor podkreślał wielokrotnie wagę i znaczenie znajomości dobrej literatury i sztuki u przyszłych kapłanów. Jego zdaniem Kościół powinien dawać współczesnemu światu, który jest pogrążony w chaosie kultury masowej, możliwość odkrywania piękna i prawdy. Potrzebni są jednak twórcy mający doświadczenie Boga.

Rozpoczynający się rok formacyjny otwiera przed klerykami nowy etap ku kapłaństwu. Życie w seminarium koncentruje się zasadniczo na poznawaniu tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz na przygotowaniu do realizacji nakazu misyjnego Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię!”. Służy temu cały program życia duchowego, studium filozofii i teologii oraz praca indywidualna każdego kleryka. (tekst: kl. MP, fot.: ks. W. Wesołowski)