Jubileusz DLP’90

Jubileusz DLP’90

W sobotę 15 stycznia 2022 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy miała miejsce konferencja naukowa z okazji 30-lecia działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90. W uroczystej akademii wzięło udział kilkadziesiąt osób z całego Dolnego Śląska, a wśród nich biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, przedstawiciele Parlamentu i Senatu RP, delegacje dolnośląskich władz samorządowych, miejskich i gminnych, słuchacze Akademii Myśli Chrześcijańskiej, a także uczestnicy comiesięcznych spotkań DLP’90. 

Duszpasterstwo przez wiele lat działało przy parafii katedralnej w Legnicy, ponieważ przez niemal 25 lat kapelanem DLP’90 był ks. infułat Władysław Bochnak. Później spotkania odbywały się w klasztorze Ojców Franciszkanów przy ul. Rataja, a obecnie w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. Jednak od wielu lat najważniejsze jubileusze i okolicznościowe sesje naukowe DLP’90 organizuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Seminarium Duchowne jest bowiem miejscem formacji chrześcijańskiej różnych osób zaangażowanych w życie społeczne, nie tylko kandydatów do kapłaństwa. 

Konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia DLP’90 przebiegała pod hasłem „Idziemy dalej…”, a jej uczestnicy wysłuchali czterech wykładów:

  • Bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski – „Jan Paweł II – obrazy biblijne”,
  • Prof. AWL dr hab. Teresa Grabińska – „Męstwo a męczeństwo. Obrona własnego Westerplatte według Jana Pawła II”,
  • O. dr Wacław Chomik – „Wołanie o ludzi sumienia”,
  • Prof. dr hab. Jan Żaryn – „Wiara w cuda przynosi zwycięstwa”.

Podczas uroczystej akademii mec. Stanisław Andrzej Potycz, założyciel DLP’90 oraz ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż, kapelan duszpasterstwa, zostali uhonorowani Złotą Odznaką Honorową Zasłużonych dla Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja naukowa została zorganizowana przy wsparciu finansowym Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.