Jubileusz DLP’90

Jubileusz DLP’90

Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy zaprasza na konferencję naukową z okazji Jubileuszu 30-lecia DLP’90, zorganizowaną przy wsparciu finansowym Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 r. w godz. 10.00–13.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy,
ul. Jana Pawła II nr 1.
 
Prelegenci:
  • JE Ksiądz Biskup prof. dr hab.  Andrzej Siemieniewski (Biskup Legnicki),
  • Prof. AWL dr hab. Teresa Grabińska (Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), 
  • O. dr Wacław Stanisław Chomik ofm (WSD Antonianum we Wrocławiu i Studium Theologicum Jerosolimitanum),
  • Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW w Warszawie).

ZAPRASZAMY!