Kolędowanie AMC

Kolędowanie AMC

Eucharystią, której przewodniczył JE ks. bp Andrzej Siemieniewski rozpoczęło się 29 stycznia kolejne spotkanie słuchaczy Akademii Myśli Chrześcijańskiej. W homilii Ksiądz Biskup zauważył, że pytanie postawione na kartach Ewangelii, dotyczące Osoby Jezusa Chrystusa: „kimże On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” rodzi dynamizm poznawczy i motywuje do pójścia za Panem. Człowiek stawiający to pytanie odkrywa Boga poprzez wnikliwą obserwację stworzonego świata i doświadcza mocy działania Ducha Świętego, która przemienia doczesność, pomimo ludzkiej słabości. 

Radość eucharystycznego spotkania została przedłużona w seminaryjnym refektarzu podczas agapy. Ksiądz Biskup wsłuchiwał się w świadectwa uczestników Akademii i dzielił wspomnieniami z okresu pełnienia posługi w Archidiecezji Wrocławskiej. 

Następnie, zgodnie z polską tradycją, odbyło się wspólne kolędowanie. Uczestnicy Akademii wysłuchali także konferencji o znaczeniu i przeżywaniu święta Objawienia Pańskiego. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 lutego. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich zainteresowanych odpowiedzią na ewangeliczne pytanie o tożsamość Jezusa: „kimże On właściwie jest?”.

(ks. MK)