Ministranci z Lubina w WSD

Ministranci z Lubina w WSD

Korzystając z przerwy semestralnej, w czwartek 10 lutego 2022 roku, do Wyższego Seminarium Duchownego przybyli nowo ustanowieni ministranci młodsi z parafii pw. św. Barbary w Lubinie.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii w intencji powołań kapłańskich pod przewodnictwem ks. Piotra Kota, rektora WSD w Legnicy. Następnie ministranci mieli okazję do poznania domu, w którym formują się kandydaci do kapłaństwa. Po zwiedzeniu kaplicy, sal wykładowych i siłowni, ministranci oraz towarzyszący im lektorzy zostali zaproszeni do seminaryjnego refektarza na słodki poczęstunek. Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium św. Jacka, aby pomodlić się przed relikwiami Cudu Eucharystycznego. (ks. ŁŚ)