Mistrzostwa w tenisie stołowym

Mistrzostwa w tenisie stołowym

Styczeń 2022 przyniósł klerykom z etapu propedeutycznego wiele nowych doświadczeń. Dwaj z nich uczestniczyli bowiem w XXIII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zgromadzeń Zakonnych w Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 21-22 stycznia w Częstochowie. W zawodach wzięło udział 36 uczestników z dwunastu różnych seminariów. Fakt zebrania się w jednym miejscu alumnów z różnych stron Polski, poza rywalizacją sportową, dawał możliwość nawiązania nowych relacji, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się świadectwem powołania. Przy okazji pobytu w Częstochowie, nie mogło zabraknąć wizyty na Jasnej Górze i modlitwy do Matki Bożej, Wychowawczyni powołań kapłańskich.

Pierwszy dzień turnieju wyłonił drużynowego mistrza Polski, natomiast następny dzień był konkursem indywidualnym. Wrażenie robił bardzo wysoki poziom gry zawodników, co z pewnością przełożyło się na wyjątkowo widowiskowe rozgrywki oraz udoskonalanie umiejętności sportowych.

Dwudniowe zawody zakończyła gala wręczenia nagród zwycięzcom i uczestnikom, którą poprzedziła uroczysta Eucharystia celebrowana w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem częstochowskiego Pasterza, abp. Wacława Depo.

Warte przytoczenia są słowa św. Jana Pawła II, które zacytował klerykom Rektor WSD Archidiecezji Częstochowskiej, ks. prof. Ryszard Selejdak: 

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.”

Św. Jan Paweł II w Elblągu (1999 rok)

(kl. WZ)