Modlitwa w intencji pokoju

Modlitwa w intencji pokoju

W niedzielę 27 lutego 2022 roku zgromadziliśmy się w seminaryjnej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Razem z nami modlił się również biskup Andrzej Siemieniewski, siostry Marii Magdaleny od Pokuty, Siostry Klaryski oraz klerycy z domu propedeutycznego. Zapraszamy wszystkich naszych Przyjaciół do duchowej łączności na codziennej modlitwie o pokój na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie i w całym świecie.

 

***

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój:

Boże naszych ojców, 

wielki i miłosierny,

Panie pokoju i życia,

Ojcze wszystkich. 

Twoim zamysłem jest pokój, a nie udręczenie. 

Prosimy, abyś unicestwił wojny

i obalił pychę gwałtowników. 

Ty posłałeś swego Syna, Jezusa, 

aby głosił pokój bliskim i dalekim 

i zjednoczył ludzi wszystkich ras i narodów w jedną rodzinę.

Usłysz jednogłośne wołanie Twoich dzieci, 

zatroskane błaganie całej ludzkości: 

Nigdy więcej wojny! –

tego ryzykownego działania, 

od którego nie ma odwrotu: 

Nigdy więcej wojny! –  

tej spirali żałoby i przemocy,

która jest zagrożeniem dla Twojego stworzenia

w niebie, na ziemi i w morzu.

W komunii z Maryją, Matką Jezusa, 

błagamy Cię usilnie, 

przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów, 

zatrzymaj logikę odwetu i zemsty, 

a przez Twojego Ducha

wskaż nowe rozwiązania,

szlachetne i wspaniałomyślne gesty, 

przestrzenie dialogu i cierpliwego oczekiwania,

które są bardziej owocne 

niż pospieszne ogłaszanie wojny.

Daj naszym czasom dni pokoju. 

Niech już nigdy nie będzie wojny. 

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.