PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W KRZESZOWIE

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA W KRZESZOWIE

W pierwszy czwartek maja wspólnota WSD w Legnicy modliła się o powołania kapłańskie z kolejną już wspólnota parafialną. Tym razem w tym szczególnym miesiącu poświęconym Maryi udaliśmy się do Krzeszowskiej Pani. W bazylice w Krzeszowie bardzo gościnnie przywitał nas proboszcz – ks. prał. Marian Kopko. W świątyni za wstawiennictwem Matki Kościoła prosiliśmy Jezusa Chrystusa o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza do posługi w diecezji legnickiej. W obecnym okresie jeszcze mocniej modlimy się w tej intencji, ponieważ jest to dla młodych osób czas matur i rozeznawania powołania życiowego. W homilii podczas Mszy świętej ks. rektor Piotr Kot podkreślał, że łaska Boża, która daje ludziom zbawienie, zstąpiła z nieba na ziemię w Jezusie Chrystusie. Ilustrację tej tajemnicy można dostrzec na fasadzie bazyliki krzeszowskiej. Na jej szczycie artysta umieścił wyobrażenie Boga Ojca, który podaje w dół swego Syna ukrzyżowanego. Ten Dar zstępuje najpierw przez Maryję, bo z Niej Syn Boży wziął ciało. Następnie zstępuje przez świętych, napełniając ich Duchem Pańskim. Łaska spływa z nieba wyżłobionymi na froncie sanktuarium strumieniami, które mają swe źródło w tajemnicy Krzyża, po czym spływają do świata przez świętych świadków Ewangelii. W ten sposób ludzie, słabi i niedoskonali, mogą dosięgnąć nieba i mieć udział w życiu Boga.

Na koniec Mszy świętej Ksiądz Rektor odwołał się do myśli Romana Brandstaettera, który napisał, że w Wieczerniku dokonało się „wchlebowstąpienie” Syna Bożego. Pan Bóg zostawił nam siebie w eucharystycznym Chlebie. Łaska zstępuje do świata ludzką drogą. Żeby człowiek mógł skorzystać z tego Pokarmu na życie wieczne, potrzeba kapłanów, Eucharystii i głoszenia słowa Bożego.

(Kl. MP)