Pożegnanie śp. Medarda Plewackiego

Pożegnanie śp. Medarda Plewackiego

W dniu 2 października 2021 roku w kościele pw. NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie pożegnaliśmy Pana Medarda Plewackiego, wieloletniego wykładowcę fonetyki w legnickim seminarium. Pan Medard był wybitnym aktorem i człowiekiem wielkiego ducha. Odszedł do Pana w wieku 92 lat. Nasz biskup Andrzej Siemieniewski napisał z tej okazji list pożegnalny, który został odczytany podczas uroczystości pogrzebowych:

„Żegnamy dzisiaj człowieka o wielkim sercu. Pan Medard Plewacki był i pozostanie w naszej pamięci jako Przyjaciel wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. (…) Był jedną z pierwszych osób, które śp. biskup Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki, poprosił o pomoc, organizując w 1993 roku formację dla kandydatów do kapłaństwa w nowo utworzonej diecezji. To był wyraz wielkiego zaufania do Pana Medarda, który obdarzony niezwykłym talentem aktorskim, dał się jednocześnie poznać jako człowiek sumienia i wysokiej kultury. Wykłady i ćwiczenia, a także próby teatru seminaryjnego, które Pan Profesor prowadził dla kleryków legnickich nieprzerwanie przez 26 lat, były nie tylko czasem wytężonej pracy i rozwijania talentów, ale należały do tego typu spotkań, które zostawiały ślad we wnętrzu młodych ludzi. Zajęcia z Panem Medardem Plewackim należały do wydarzeń duchowych.

Dzisiaj żegnamy Mistrza, który uczył nas tak kształtować słowo ludzkie, żeby jak najlepiej mogło wypowiedzieć tajemnice Boga Niewidzialnego. Za to wyrażam wdzięczność Panu Medardowi”.

Dla wielu pokoleń kapłanów w całej Archidiecezji Wrocławskiej Pan Medard pozostanie na długo w pamięci.

R.I.P.