PRZYSIĘGA PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU

PRZYSIĘGA PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU

Przed udzieleniem święceń diakonatu i prezbiteratu Kościół wymaga od kandydatów złożenia wyznania wiary, uznania prymatu biskupa Rzymu oraz publicznej akceptacji nauczania Kościoła katolickiego. Kandydaci wyrażają publicznie świadomość i wolność wobec podejmowanej decyzji o przyjęciu święceń oraz składają publiczną deklarację o gotowości życia w celibacie.

Zgodnie z tradycją w naszej diecezji obrzęd ten ma miejsce w wieczór poprzedzający święcenia, podczas uroczystych nieszporów. W piątek 6 maja 2022 roku w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy dwóch kandydatów do święceń diakonatu, kl. Kamil Dąbal (alumn WSD) oraz Pan Ryszard Swoboda (diakonat stały), złożyło przepisane prawem kanonicznym wyznanie wiary oraz wymagane deklaracje. Uroczystym nieszporom przewodniczył ks. Piotr Kot, rektor WSD, którego Biskup Legnicki oddelegował do przeprowadzenia obrzędu. W trakcie liturgii Ksiądz Rektor wręczył kandydatom stuły, które założą następnego dnia w Katedrze po przyjęciu święceń.

(Kl. MP)