ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2022

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2022

W sobotę 21 maja 2022 roku dwaj diakoni Artur Jaguszczak oraz Krzysztof Borysiewicz przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Uroczystość święceń kapłańskich jest zawsze bardzo podniosłym wydarzeniem dla całej wspólnoty seminaryjnej. Jest to z jednej strony doświadczenie wielkiej łaski Boga, a przy tym zwieńczenie długiej i wymagającej formacji.

Dzień przed uroczystością, podczas nieszporów, diakoni wyznali wiarę katolicką oraz ponowili zobowiązania dotyczące posłuszeństwa i celibatu. Następnego dnia, podczas Eucharystii połączonej z udzieleniem sakramentu święceń, Biskup Legnicki oraz zgromadzeni w Katedrze prezbiterzy nałożyli na kandydatów ręce na znak przekazania duchowego daru. Jest to jeden z najważniejszych elementów obrzędu, który sięga korzeniami czasów apostolskich. Wspomina go św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów” (1 Tm 4,14).

Zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę po święceniach neoprezbiterzy celebrowali w rodzinnych parafiach Prymicje. Na zakończenie Mszy świętej, na mocy przywileju papieskiego, udzielili zebranym wiernym błogosławieństwa połączonego z łaską odpustu zupełnego.

Nowo wyświęceni księża stali się członkami kolegium prezbiterów Diecezji Legnickiej. Odtąd mogą sprawować sakramenty, a zwłaszcza przewodniczyć Eucharystii. Już niebawem zostaną skierowani przez Biskupa Legnickiego do pracy we wspólnotach parafialnych, w których będą pełnić posługi powierzane już od czasów apostolskich „starszym” Kościoła: „Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały” (1 P 5,1-5).

Dnia 25 maja w Środę neoprezbiterzy otrzymali od biskupa legnickiego dekrety kierujące ich na parafie.
Ks. Artur Jaguszczak skierowany został do parafii katedralnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła a ks. Krzysztof Borysiewicz do parafii pw. Narodzenia NMP w Lubinie. (Kl. M.P)

(Zdjęcia: Jędrzej Rams)