Warsztaty ikonograficzne

Warsztaty ikonograficzne

W dniach 28.12.2021 – 02.01.2022 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy gościliśmy Szkołę Ikonograficzną św. Józefa z Wadowic. Tym razem przedmiotem warsztatów ikonopisarskich była ikona Jezusa Chrystusa Pantokratora. Prawie 20 osób przez kilka dni pobytu w seminarium próbowało przy pomocy kolorów i symboli oddać na desce wizerunek Jezusa Chrystusa, zgodnie z własną wrażliwością duchową. Ostatniego dnia miało miejsce poświęcenie wykonanych ikon.