WSTĄP DO SEMINARIUM

WSTĄP DO SEMINARIUM

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW

DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej zachęca młodych mężczyzn, których Jezus Chrystus zaprasza do oddania życia dla Ewangelii i do posługi w Jego Kościele, aby podjęli formację ku kapłaństwu.

Kandydaci są proszeni o osobiste zgłoszenie się do Rektoratu WSD w celu przeprowadzenia rozmowy wstępnej.

Dane do kontaktu:

Legnica, ul. Jana Pawła II 1

tel. (76) 724 41 25, (76) 724 41 39

mail: wsdlegnickie@gmail.com


Egzaminy wstępne odbędą się w dwóch terminach: 

 • termin podstawowy: 18 lipca 2022 roku (godz. 10.00)
 • termin dodatkowy: 19 września 2022 roku (godz. 10.00).


Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie, życiorys, 2 fotografie podpisane
 2. Świadectwo Chrztu i Bierzmowania
 3. Świadectwo maturalne (oryginał) – należy złożyć w Rektoracie WSD niezwłocznie po otrzymaniu go od stosownych władz 
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał)
 5. Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie
 6. Opinia Katechety
 7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 8. Opinia Księdza Proboszcza – wg formularza seminaryjnego
 9. Należy mieć z sobą dowód osobisty