Złoty Jubileusz biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Złoty Jubileusz biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

6 czerwca 1971 roku biskup Zbigniew Kiernikowski otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk JE Ks. Biskupa Jana Czerniaka.

Z okazji Złotego Jubileuszu jako wspólnota seminaryjna składamy Dostojnemu Jubilatowi serdeczne życzenia otwierania się w posłuszeństwie wiary na przyjęcie każdej łaski Bożej, która jest dana po to, aby w życiu Księdza Biskupa mógł się spełnić odwieczny zamysł Pana.

Jednocześnie otaczamy Jubilata naszą modlitwą, zanosząc ją do Boga przez ręce Niepokalanej Matki Kościoła.